Събития

8 декември в Masterpiece Whisky Bar

Това е покана за всеки ,у когото думите студент, семестър, изпит,купон, сесия или факултетен номер, навяват незабравими спомени и трепети. Елате с някого,... Read more