8 декември в Masterpiece Whisky Bar

Това е покана за всеки ,у когото думите студент, семестър, изпит,купон, сесия или факултетен номер, навяват незабравими спомени и трепети. Елате с някого, когото сте срещнали в онези луди години, или елате, за да срещнете хора, които сте пропуснали тогава.На 8 декември тостът ще е за прослава на студентския дух, а напитката ще е уиски, защото “Too much of anything is bad, but too much of good whiskey is barely enough”, е казал Марк Твен.
А ако помните дипломирането на Вашия випуск, вероятно ще се намери и уиски от същата година…

No Comments Yet.

Leave a Comment